Welcome Guest, please login or register.
บอร์ด หัวข้อ หัวข้อ กระทู้
ล่ามญี่ปุ่น/ผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน พูดคุยกับเพื่อน ๆ ในแวดวงผู้ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน ปรึกษาปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานล่าม งานแปล งานสอน ฯลฯ 985 6567
งานภาษาญี่ปุ่น ประกาศงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่น เช่น งานล่าม งานแปล ฯลฯ 30150 71912
งานภาษาญี่ปุ่น (ประกาศโดยบริษัทที่รับ) งานภาษาญี่ปุ่นที่ประกาศโดยบริษัทที่รับเอง (ไม่ผ่านตัวแทน) บริษัทที่ประกาศรับสมัครงานเองให้โพสประกาศในบอร์ดนี้นะครับ เพื่อความสะดวกในการค้นหา 544 1662
คนทำงานโพสหางาน (ภาษาญี่ปุ่น) ใครรับงานแปล/งานล่าม หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาญี่ปุ่น สามารถโพสไว้ในนี้ได้ครับ (ยกเว้นงานสอน ให้โพสในบอร์ดคอร์สเรียน/โรงเรียน/ครู/อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น) 1909 9639
สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ทุกอย่างเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 183 892
พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ภาษาญี่ปุ่น พูดคุยเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น ภาษาญี่ปุ่น การเรียนภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมและประเพณีญี่ปุ่น ฯลฯ 1781 7964
เรียนต่อประเทศญี่ปุ่น-ในประเทศ/ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น-ประสบการณ์ในการเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น การใช้ชีวิตในช่วงเรียนในญี่ปุ่น รวมถึงการเรียนต่อในระดับปริญญาด้านภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย แนะทุนเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ 109 215
คอร์สเรียน/อบรม/โรงเรียน/ครู/อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น แนะนำคอร์ส ผู้เรียนประกาศหาผู้สอน โรงเรียน ครู/อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์คอร์สอบรมต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น 851 1473
เที่ยวญี่ปุ่น-ทัวร์ญี่ปุ่น พูดคุยเรื่องท่องเที่ยวญี่ปุ่น-ทัวร์ญี่ปุ่น 31 51
ผู้ใช้ภาษาเกาหลีในการทำงาน/ล่ามเกาหลี พูดคุยกับเพื่อน ๆ ในแวดวงผู้ที่ใช้ภาษาเกาหลีในการทำงาน ปรึกษาปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานล่าม งานแปล งานสอน ฯลฯ 44 52
งานภาษาเกาหลี ประกาศงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาเกาหลี เช่น งานล่าม งานแปล ฯลฯ 508 756
คนทำงานโพสหางาน (ภาษาเกาหลี) ใครรับงานแปล/งานล่าม หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาเกาหลี สามารถโพสไว้ในนี้ได้ครับ (ยกเว้นงานสอน ให้โพสในบอร์ดคอร์สเรียน/โรงเรียน/ครู/อาจารย์สอนภาษาเกาหลี) 156 248
พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ภาษาเกาหลี พูดคุยเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับเกาหลี ไม่ว่าจะเป็น ภาษาเกาหลี การเรียนภาษาเกาหลี วัฒนธรรมและประเพณีเกาหลี ฯลฯ 32 62
คอร์สเรียน/อบรม/โรงเรียน/ครู/อาจารย์สอนภาษาเกาหลี แนะนำคอร์ส ผู้เรียนประกาศหาผู้สอน โรงเรียน ครู/อาจารย์สอนภาษาเกาหลี ประชาสัมพันธ์คอร์สอบรมต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาเกาหลี 381 464
เที่ยวเกาหลี-ทัวร์เกาหลี พูดคุยเรื่องท่องเที่ยวเกาหลี แนะนำแพ็คเกจทัวร์เกาหลี 39 49
ผู้ใช้ภาษาจีนในการทำงาน/ล่ามจีน พูดคุยกับเพื่อน ๆ ในแวดวงผู้ที่ใช้ภาษาจีนในการทำงาน ปรึกษาปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานล่าม งานแปล งานสอน ฯลฯ 9 12
งานภาษาจีน ประกาศงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน เช่น งานล่าม งานแปล ฯลฯ 127 308
คนทำงานโพสหางาน (ภาษาจีน) ใครรับงานแปล/งานล่าม หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีน สามารถโพสไว้ในนี้ได้ครับ (ยกเว้นงานสอน ให้โพสในบอร์ดคอร์สเรียน/โรงเรียน/ครู/อาจารย์สอนภาษาจีน) 31 46
พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ภาษาจีน พูดคุยเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับจีน ไม่ว่าจะเป็น ภาษาจีน การเรียนภาษาจีน วัฒนธรรมและประเพณีจีน ฯลฯ 3 5
คอร์สเรียน/อบรม/โรงเรียน/ครู/อาจารย์สอนภาษาจีน แนะนำคอร์ส ผู้เรียนประกาศหาผู้สอน โรงเรียน ครู/อาจารย์สอนภาษาจีน ประชาสัมพันธ์คอร์สอบรมต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาจีน 30 33
พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ภาษาเวียดนาม พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ภาษาเวียดนาม หางาน/หาคน คอร์สเรียนภาษาเวียดนาม 2 2
ห้องนั่งเล่น พูดคุยเรื่องทั่วไป 115 349
ซื้อขายแลกเปลี่ยน ประกาศซื้อขายแลกเปลี่ยนหนังสือ ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน Dictionary ฯลฯ 65 97
ช่วยเหลือ/ข่าวสารจาก towaiwai แจ้งปัญหาการใช้งาน ร้องเรียน แนะนำการปรับปรุงเว็บ ขอเปิดบอร์ดสนทนา หรือติดต่อเว็บมาสเตอร์ 19 60